POŠKOZENÁ ZÁSILKA

Nezoufejte!

Pokud je zásilka mechanicky poškozena (zjistíte mechanické poškození některého z produktů)

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a neporušenost obalů zboží. V případě jakýchkoliv závad sepsat reklamační protokol o poškození za přítomnosti a s podpisem přepravce, pokud je to možné poškození zdokumentovat fotografií. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O těchto skutečnostech kupující neprodleně informuje prodávající. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Pro uplatnění reklamace u společnosti GLS je nutné vyplnění on-line formuláře, případně volejte zákaznický servis +420 567 771 111.


Zásilka zboží nesouhlasí s nákupním dokladem (obdrželi jste jiné zboží nebo v dodávce něco chybí)

Kontaktujte nás, prosím, na email info@bikenero.cz, kde uveďte číslo nákupního dokladu, své jméno, přímý kontakt na Vás a popis problému s dodaným zbožím. Budeme Vás kontaktovat.
 

Pokud jste si vyzvedli zboží osobně, a přesto jste doma zjistili, že je mechanicky poškozené, nekompletní...

Vzhledem k dlouhé cestě, kterou k Vám zboží muselo urazit, se to bohužel může stát. Abychom Však mohli takovou reklamaci řešit, je bezpodmínečně nutné písemně oznámit tuto skutečnost na email info@bikenero.cz a to do 2 pracovních dnů. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel. Zboží nesmí být použité – po použití (instalaci, montáži, sestavení dílu dohromady atd.) nelze vyloučit, že reklamace bude z pochopitelných důvodu zamítnuta.